Punkt informacyjny:ul. Elbląska 38, 14-500 Braniewo
Siedziba firmy:Plac Wolności 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rolnictwo ekologiczne - alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania, który poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie pozwala produkować produkty rolnicze – żywność ekologiczną.
Zakres działania „Rolnictwo ekologiczne” obejmuje wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmą się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach tego działania podlegają kontroli upoważnionych jednostek certyfikujących.

Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi, jeżeli:

  • Został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • Jest rolnikiem aktywnym zawodowo
  • Łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha; (Płatność ekologiczna jest przyznawana do gruntu, na którym jest położona działka rolna o powierzchni co najmniej 0,1 ha).
  • Realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu;
  • Spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu ekologicznym
  • Zobowiąże się do realizacji rolnictwa ekologicznego przez okres 5 lat oraz do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów/wariantów ekologicznych.

Działanie Rolnictwo ekologiczne może być realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów.
 

L.p. Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego
1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji: 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji
5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji
7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
10 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
10.2.Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji
11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji


Dla wszystkich pakietów z wyjątkiem 6. i 12 (TUZ). płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie rozporządzenia krajowego.
Wysokość płatności ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna.
W ramach tego działania płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności.

Korzyści z rolnictwa ekologicznego
Coraz częściej zakłady oraz konsumenci są gotowi zapłacić więcej i mieć gwarancję otrzymywania produktów posiadających certyfikaty. Gospodarstwo naturalne może być podstawą bazy noclegowo-żywieniowej dla rodzinnego przedsiębiorstwa turystycznego. Nie mniej ważne jest przetwórstwo żywności. Zastosowanie tradycyjnych technik konserwacji często pozwala na produkcję lokalnych wyrobów. Jeżeli uruchomiona zostanie sieć dystrybucji, możliwe jest sprzedawanie własnych przetworów jako luksusowych produktów ekologicznych. Tak pomyślane kompleksowe usługi, zwłaszcza w okolicach atrakcyjnych turystycznie, dla wielu rodzin stanowią źródło utrzymania.
Ekorolnictwo zapewnia biologiczną samoregulację, stosuje metody ochrony gleby, wody a także krajobrazu, czego efektem są produkty rolne o wysokiej jakości biologicznej. Kolejną pozytywną cechą tych surowców jest wyższa odporność na rozkład: lepiej się przechowują przez zimę, mniej i wolniej psują. Ma to wymiar zarówno zdrowotny jak i ekonomiczny. Ograniczona ingerencja człowieka w ekosystem gospodarstwa powstrzymuje proces degradacji siedliska rolniczego. Obszary upraw ekologicznych pozwalają przetrwać wielu gatunkom i stanowią ważne ośrodki ekspansji tych organizmów na okolicę. Urozmaicają one krajobraz, poprawiają mikroklimat.

Uzyskanie bardzo dobrych walorów odżywczych i zdrowotnych produktów ekologicznych jest możliwe, ponieważ:

  • Skład produktów jest harmonijnie zbilansowany – składniki występują we właściwych, naturalnych proporcjach najbardziej korzystnych dla zdrowia,
  • Proces produkcji jest kontrolowany przez upoważnione jednostki certyfikujące.

Naszym klientom zapewniamy

Pomoc doświadczonych doradców - Profesjonalną obsługę - Indywidualne podejście do każdego klienta - Fachowe doradztwo

Aktualności

Witamy w  aktualnościach! Tutaj możesz zapoznać się z najważniejszymi, bieżącymi informacjami z branży rolniczej i ubezpieczeniowej.

10/09/18
Pomoc suszowa – uprawy rolne

Pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. (1 tys. zł/ha dla ubezpieczonych- co najmniej 50% pow. upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk) – wnioski do BP ARiMR będą przyjmowane od 14 do 28 września, podobnie jak wnioski o pomoc do gruntów pod zarybionymi stawami (300 zł / 1 ha).

19/11/18
Pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła informację o możliwości składania wniosków o pomoc w związku ze stratami powstałymi w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
10/09/18
OSN na terenie całej Polski!

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  reguluje ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych , dawki,  sposoby nawożenia azotem, okresy nawożenia oraz sposób, w jaki rolnicy powinni udokumentować spełnienie wymogów.

projekt ue